[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

- 细白铝银浆系列

细白铝银浆系列

 

特点
经特殊工艺制备,有较高的白度和非常好的遮盖力,表面细腻、平滑。针对不同的特性和要求又分为标准型细白银浆、丝绸型细白银浆、高亮度细白银浆和超级细白银四种。

用途
主要用于机壳漆、玩具漆、摩托车漆等各种塑料漆中。

 

 标准型细白银浆

型  号

不挥发份 (%)

中位径 (µm)

筛余物(325目) <%

比  重

溶  剂

XY-506

62±2

6

0.1(400 Mesh)

1.42

MS/HA

XY-508

62±2

8

0.1

1.42

MS/HA

XY-801

62±2

11

0.1

1.42

MS/HA

XY-802

62±2

12

0.1

1.42

MS/HA

XY-803

62±2

13

0.3

1.42

MS/HA

XY-805

62±2

15

0.3

1.42

MS/HA

XY-806

62±2

16

0.3

1.42

MS/HA

 丝绸型细白银浆

型  号

不挥发份 (%)

中位径 (µm)

筛余物(325目) <%

比  重

溶  剂

XY-606

65±2

6

0.1(400 Mesh)

1.42

MS/HA

XY-610

65±2

10

0.1

1.42

MS/HA

XY-611

65±2

11

0.1

1.42

MS/HA

XY-612

65±2

12

0.1

1.42

MS/HA

XY-615

65±2

15

0.3

1.42

MS/HA

XY-616

65±2

16

0.3

1.42

MS/HA

 高亮度细白银浆

型  号

不挥发份 (%)

中位径 (µm)

筛余物(325目) <%

比  重

溶  剂

XY-905

65±2

5

0.1(400 Mesh)

1.42

MS/HA

XY-906

65±2

6

0.1(400 Mesh)

1.42

MS/HA

XY-908

65±2

8

0.1

1.42

MS/HA

XY-910

65±2

10

0.1

1.42

MS/HA

XY-912

65±2

12

0.1

1.42

MS/HA

XY-916

65±2

16

0.3

1.42

MS/HA

MS:  溶剂油   HA:  高闪点芳族

服务中心

[an error occurred while processing this directive]
会员登录
[an error occurred while processing this directive]